• info@gizemuzunlaw.com
 • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Vergi Hukuku

Gizem Uzun Hukuk Bürosunun vergi hukuku alanında sunduğu danışmanlık hizmetleri şunlardır:

 1. İnceleme ile ilgili tutanakların imzalanması toplantılarında müvekkil ile birlikte yer alarak, hukuki /teknik destek sağlanması.
 2. Vergi incelemesi esnasında talep edilen defter, belge ve bilgilerin vergi/gümrük müfettişine verilmeden önce denetlenmesi,
 3. İnceleme sürecinin yönlendirilmesi hususunda danışmanlık yapılması,
 4. İnceleme konusu ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapılarak, gerekli durumlarda vergi/gümrük müfettişine sunulacak bilgilerin ve hukuki görüşün hazırlanması,
 5. Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen tutanaklara gerekli açıklamaların ve itiraz notlarının eklenmesi konusunda danışmanlık,
 6. İnceleme sırasında tarhiyat öncesi uzlaşma imkanının araştırılması,
 7. Rapor Değerlendirme Komisyonları nezdinde yapılacak görüşmelere müvekkil ile birlikte iştirak ederek, hukuki /teknik destek verilmesi,
 8. Uyuşmazlık konusu vergi/gümrük borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat ve risk miktarının belirlenmesi. Vergi neden vardır?

Devletler kendilerine verilen söz konusu görev ve fonksiyonları yerine getirebilmek için gereken finansmanı büyük oranda vergiler sağlamaktadır.

Bu nedenle vergi toplumun tüm bölümlerini yakından etkilemektedir. Sosyal ve ekonomik yaşamın önemli bir unsuru olmaktadır.

 

Vergi nedir Devletin mali ve mali olmayan hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için devletin egemen gücü ile topladığı parasal değerlerdir.

Vergi alacaklısı kimdir?

Vergi alacaklısı devlettir.

Vergi borçlusu kimdir? Vergi borçlusunun diğer adı mükelleftir. Vergi mükellefi, üzerine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişidir.

Vergi mükellefi olabilmek için vergi ehliyetine sahip olmak şarttır.

Vergi hukuku, hak ve ehliyetinden de fiil ehliyetinden de bağımsız olarak düzenlenmiş sadece ve sadece vergi ödeme gücüne sahip olmayı vergilendirme için yeterli saymaktadır. Vergi sorumlusu kimdir? Vergi sorumlusu, kendisi gerçek vergi mükellefi olmadığı halde gerçek mükellefle bağlantısı sebebiyle vergi kanunlarının belirttiği durumlarda; verginin hesaplanıp kesilmesi, ilgili vergi dairesine ödenmesi, defter tutulması, beyanname verilmesi gibi zorunlu işleri yapan üçüncü kişilerdir. Mirasçılar vergi borcundan sorumlu mudur? Ölüm halinde mükellefin görevleri mirası reddetmemiş kanuni mirasçılarına intikal eder. Mirasçılardan her biri miras payı oranında ölenin vergi borcundan sorumlu olur.

Cezalar ölüm halinde ortadan kalkmaktadır. Yani cezaların şahsiliği ilkesi gereği cezalar mirasçılara intikal etmemektedir. Verginin aslına bağlı fer-i alacaklar olan gecikme zammı ve gecikme faizi ölüm halinde mirasçılara intikal ederler.

Vergi kanunlarının yürürlüğe girebilmesi için ilk olarak resmi gazetede yayınlanmaları şarttır. Kanunlar normalde resmi gazetede yayınlandıkları günü takip eden günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girerler. Ancak, kanunların resmi gazetede yürürlüğe girecekleri tarih gösterilerek kanunların aynı gün ya da daha sonraki bir gün yürürlüğe girmeleri mümkündür. Böyle bir durumda düzenlemede belirtilen tarih kanunun yürürlüğe giriş tarihidir. Vergi kanunları hangi durumlarda yürürlükten çıkar?

 

 1. Kanunun yürürlük süresinin bitmesi

 2. Başka bir kanunun mevcut kanunu yürürlükten kaldırması

 3. Anayasa Mahkemesinin kanunu iptal etmesi Vergi hukukunda süreler hangi durumlarda uzar?

 4. Mücbir sebep

 5. Zorlayıcı sebep hali

 6. Ölüm Yoklama nedir? Yoklama, bir şeyin yerinde bulunup bulunmadığını araştırmak için yapılan eylemdir. Yoklamanın amacı mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve belirlemektir. Bu çerçevede yoklama sadece mükelleflerin işe başlama, iş değiştirme, işi terk etme hususlarını belirlemekle kısıtlı değildir.

Yoklamayla hedeflenen vergiyi doğuran olayla ilgili çok sayıda hususun belirlenmesidir. Yoklamayla aslında mükellefin vergi dairesi içerisinde kağıt üzerinde görünen faaliyetlerin belirlenmesi ve incelenmesidir.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

 • Tartışma
 • Araştırma
 • Sonuçlandırmak
 • Aksiyon Almak