• info@gizemuzunlaw.com
 • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Spor Hukuku

Spor Avukatı Olarak Spor Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 

 1. Spor kulüplerinin şirketleşmesine ilişkin sürecin yönetilmesinde danışmanlık hizmeti vermek.
 2. Spor kulüpleri arasındaki sözleşmelerin hazırlanması.
 3. Sporcuların kulüplerden doğan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi.
 4. Sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yönetilmesi.
 5. Kulüplere spor hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 6. Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülmesi.
 7. Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması.

Spor hukuku, dar anlamda;

 1. Sporcuların hak ve yükümlülüklerini belirleyen kuralları,

 2. Spor kurumlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkilerini,

 3. Antrenörler başta olmak üzere spor yaşamını yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını,

 4. Sporla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin davranışlarını,

 5. Sporda fair play’i,

 6. Sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların ihtilafları nasıl çözeceklerini kapsar.Geniş anlamda spor hukuku;

 7. Bireyin spor yapma ve spor faaliyetlerine serbestçe katılma hakkını,

 8. Spor faaliyetleri ve ilişkilerinin sosyal güvenlik ve iş hukuku boyutunu,

 9. Profesyonel Spor aktörlerinin hak ve ilişki düzenlemesini,

 10. Sporda şiddet, doping, ceza ve disiplin hukuku kapsamına giren olumsuz eylemlerin önlenmesini,

 11. Sporda adalet ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü önlem ve kurumu,

 12. Uluslararası Spor yarışmalarının yapılabilmesi için gerekli kişi, kurum, kuruluş ve devletler düzeyinde kuralları ve bunlar arasındaki ilişkileri içerir. Spor hukukunun gayesi nedir? Spor hukuku mevzuatının esas gayesi her oyuncu için eşit kuralların oluşturulması böylece de adil bir yapının sağlanmasıdır.

Spor hukuku, bu kurallara uymayanlar için uygulanacak yaptırımları düzenler.

Spor hukuku sadece sporcular arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile ilgilenmez. Kulüpler ve federasyonlar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar ile de spor hukuku ilgilenir.

Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır duruma gelmiştir.Gizem Uzun Hukuk Bürosu, spor hukuku alanında düzenlenen toplantılara iştirak etmiş olup, sertifika sahibidir.

Spor hukukunun en önemli kaynağı nedir?

Hukukta kaynak denilince, bir hukuki alanı düzenleyen hukuk kurallarının neler olduğu, bu hukuk kurallarının ve yorumlarının hangi bilimsel eserlerden bulunabileceği ve öğrenilebileceği ve bu hukuk kurallarının nasıl meydana gelmiş (doğmuş) olduğu sorularına verilebilecek yanıtlar anlaşılır.

Başka bir ifadeyle, hukuk kaynakları denilince, hukuk kurallarının oluşturan ve geliştiren yol ve yöntemler anlaşılır.Bir toplumda hukuk kuralları değişik şekillerde ortaya çıkar. Bazı kurallar toplum içerisinde kendiliğinden oluşur; bunlara ‘’örf ve adet (gelenek) hukuku’’ denir. Bazıları, yetkili kamu kuruluşları tarafından belirli usullere uygun olarak yürürlüğe konulur; bunlara ‘’yazılı hukuk’’ denir. Bazı hukuk kuralları ise, hakimlerin verdikleri kararların ürünüdür; bunlara da ‘’içtihat hukuku’’ denir.

 

Müvekkillerimizi merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde açılan davalarda taraf vekili olarak temsil etmekteyiz.

Spor hukuku alanında avukatlık ücreti nasıldır?

Spor avukatı ücretleri her yıl güncellenmektedir. Ayrıca davanın niteliği ve gerektirdiği emek de fiyatları etkilemektedir. Bu nedenle net bir fiyat aralığı vermek mümkün değildir. Eğer siz de bu konularda sorun yaşıyor ve danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız avukat ile irtibata geçebilirsiniz. Avukat davanızda size yol gösterecek ve güncel ücretler hakkında bilgi verecektir.

Neden bir spor avukatına ihtiyaç duyulur?

Yukarıda sayılan maddeler spor hukukunun kapsamına giren ve sürekli değişim gösteren hususlardandır. Bu yüzden bu konuların ayrıntıları ve püf noktalarının bilinmesi ancak bu konuda eğitim görmüş kişilerin yapabileceği bir iştir. Sporcuların tüm bu maddelerle ilgili her ayrıntıyı hukuki açıdan bilmesi beklenemez. Bu yüzden sporcunun hakları ihlal edildiğinde, yargı tarafından kişinin menfaatlerinin korunabilmesi yani bu kişinin lehine hükümler verilebilmesi için iyi bir ceza avukatının devreye girmesi gerekmektedir. Aksi halde, bu kadar ayrıntı gerektiren konularda hakları ihlal edilen sporcunun aleyhine hükümler çıkabilir.

Sporcuların ve spor kuruluşlarının haklarının tam olarak ve kanunların öngördüğü şekilde savunulabilmesi için kesinlikle bu alanda deneyimli ve uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Sporcu sözleşmesinin hukuki niteliği nedir? Eser sözleşmesi olamaz. Çünkü ortaya konması beklenen bir eser bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu da uygulanamaz. Çünkü taraflardan biri ticari faaliyet içinde değildir.

İş kanunu da sporcu sözleşmesini açıkça kapsam dışı tutmuştur.

Vekalet sözleşmesi de değildir. Çünkü sporcu sözleşmesi belirli bir süre ile bağlıdır. Ayrıca sporcu her zaman vekil edenin çıkarına uygun hareket etmek zorunda değildir. Bir sporcu bugün Fenerbahçede oynarken bir yıl sonra Trabzonspor kulübüne transfer olabilir.

Bu nedenle sporcu sözleşmesi HİZMET SÖZLEŞMESİ niteliğindedir. Sporcu, bir karşılık karşılığında çalışır. İşveren sporcuya karşılığını verir ve sporcudan edimini yerine getirmesini ister. Sporcunun başarısızlığı kulübe sözleşmeyi feshetme hakkı verir mi? Sporcu edim sonucu için değil edim eylemi için sorumludur.

Sporcunun asıl borcu başarılı olmak değildir. Bu yüzden sporcunun başarısızlığı sözleşmeyi feshetmek için kulübe HAK VERMEZ.

Ancak bu demek değildir ki sporcunun yaptığı işe saygı duymaması da fesih sebebi olmasın.

Sporcu işini savsaklıyorsa, işine yeterince önem vermiyorsa, vücuduna dikkat etmiyorsa, çalışma saatlerine riayet etmiyorsa bunlar haklı fesih sebebi sayılır.

Aksi halde sporcu sözleşmede başarıyı garanti etmiyor. Basından ve taraftardan gelen bir baskı olsa bile sadece başarılı olamadı diye sözleşme sonlandırılamaz. Sporcunun üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirip getirmediği incelenir.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

 • Tartışma
 • Araştırma
 • Sonuçlandırmak
 • Aksiyon Almak