• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlar hukukunun bir dalı olarak, borçlu olan kişilerin alacaklılar tarafından alacaklarının tahsil edilmesi veya borçlarının ödenmesi sürecini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hem alacaklıların haklarını korumayı hem de borçlu olan kişilerin adil bir şekilde borçlarını ödemelerini sağlamayı amaçlar.

İcra ve İflas Hukuku, Türkiye'de İcra ve İflas Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuat ve yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu kanunlar, icra işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini, borçlunun mallarının haczedilmesini, alacaklıların taleplerini nasıl yerine getirebileceğini ve iflas durumunda borçlunun malvarlığının tasfiyesini kapsar.

İcra süreci genellikle şu şekilde ilerler: Alacaklı, borçlunun borcunu ödemediği durumlarda icra mahkemesine başvurur ve icra takibi başlatılır. Bu süreçte borçlunun malvarlığı incelenir, borç miktarı belirlenir ve icra müdürlüğü tarafından borçlunun mal varlığına el konulabilir. Alacaklının talepleri doğrultusunda borçlunun mal varlığından satış yapılarak alacak tahsil edilebilir.

İflas ise, borçlunun malvarlığının yetersizliği durumunda uygulanan bir süreçtir. Borçlu, iflas ettiği durumlarda malvarlığı yönetimini kaybeder ve iflas masası tarafından tasfiye edilir. İflas sürecinde, borçlu olan kişinin mal varlığı alacaklılar arasında paylaştırılır ve borçlarını ödeyebilmesi durumuna bağlı olarak iflasın kaldırılması söz konusu olabilir.

İcra ve İflas Hukuku, hem alacaklıların haklarını koruyarak alacak tahsilini sağlamak hem de borçlu olan kişilere adil bir şekilde borçlarını ödeme imkanı tanımak amacıyla önemlidir. Bu hukuk dalıyla ilgili süreçlerin doğru ve adaletli bir şekilde yürütülmesi için icra ve iflas hukuku avukatlarından destek almak önemlidir.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak