• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, mülkiyetin ve taşınmazların düzenlenmesi, korunması ve ilişkilerinin belirlenmesiyle ilgilenen önemli bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul, yerleşik mal olarak da bilinir ve arazi, binalar, evler, tarlalar, arsalar gibi taşınmaz malları kapsar. Bu hukuk dalı, mülkiyet haklarını koruma altına alarak toplumun düzenli ve adil bir şekilde gayrimenkul sahipliği ve kullanımını sağlamayı amaçlar.

Gayrimenkul Hukuku'nun Amaçları: Gayrimenkul Hukuku'nun temel amacı, mülkiyet haklarının korunması ve taşınmaz mallarla ilgili ilişkilerin düzenlenmesidir. Bu hukuk dalı, mülkiyet hakkının güvence altına alınması, gayrimenkul alım satımının güvenli ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzenlenmesi ve mülk sahiplerinin haklarının korunması gibi hedefleri takip eder. Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların kullanımı, devri, miras yoluyla geçişi ve paylaşımı gibi konuları da düzenleyerek toplumsal düzeni sağlar.

Gayrimenkul Hukuku'nun Uygulama Alanları: Gayrimenkul Hukuku, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Tapu hukuku, gayrimenkul alım satımı, kiralama, ipotek ve rehin işlemleri, tapu iptali ve tescil davaları gibi konular bu hukuk dalının kapsamına girer. Ayrıca, gayrimenkul mirası, ortak mülkiyet, gayrimenkul değerlemesi, imar hukuku ve apartman yönetimi gibi konular da Gayrimenkul Hukuku'nun önemli alanlarıdır. Bu hukuk dalı, mülkiyetle ilgili çeşitli ihtilafların çözümünde de rol oynar.

Tapu İşlemleri ve Kayıt Sistemi: Gayrimenkul Hukuku, tapu işlemlerini ve tapu kayıt sistemini düzenler. Tapu işlemleri, gayrimenkulün mülkiyetinin transferini ve kayıtlarının yapılmasını içerir. Tapu sicili, taşınmaz malların kaydedildiği resmi bir kayıt sistemidir ve mülkiyetin güvence altına alınmasında önemli bir rol oynar.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak