• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Ticaret Hukuku

Ticaret dünyasında faaliyet gösteren şirketlerin işleyişini düzenleyen bir hukuk dalı olarak Ticaret Hukuku, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan önemli bir hukuki disiplindir. Ticari ilişkilerin düzenlenmesi, ticaret şirketlerinin kuruluşu, tescili, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi gibi konuları içeren Ticaret Hukuku, iş dünyasının temel taşı olarak kabul edilir.

Ticaret Hukuku'nun Amaçları: Ticaret Hukuku'nun temel amacı, iş dünyasında adil ve düzenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Bu hukuk dalı, ticari ilişkilerde güvenin sağlanması, tarafların haklarının korunması ve iş dünyasının sorunsuz işlemesini amaçlar. Ticaret Hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyerek hukuki çerçevede iş yapmalarını sağlar ve iş dünyasına rehberlik eder.

Ticaret Hukuku'nun Uygulama Alanları: Ticaret Hukuku, çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Ticari şirketlerin kuruluşu, ortaklık ilişkileri, yönetim organlarının işleyişi, şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi konular Ticaret Hukuku'nun önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda, ticari sözleşmelerin oluşumu, uygulanması ve feshi de bu hukuk dalının kapsamına girer. Ticaret Hukuku, tacirlerin ticari faaliyetlerini düzenlerken tüketici koruması, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hakları gibi alanları da içerir.

Ticaret Şirketleri: Ticaret Hukuku, çeşitli ticaret şirketi türlerini de düzenler. Anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, komandit şirketler ve kooperatifler gibi farklı ticaret şirketi tipleri, Ticaret Hukuku'nun özel düzenlemelerine tabidir. Bu şirketlerin kuruluşu, sermaye yapısı, ortaklar arası ilişkiler ve sorumlulukları gibi konular Ticaret Hukuku tarafından belirlenen kurallara göre yönetilir.

Ticaret Hukuku'nun Önemi: Ticaret Hukuku, iş dünyasının güvenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlayarak ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak