• info@gizemuzunlaw.com
 • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Miras Hukuku

Kayseri miras hukuku avukatı Gizem Gül Uzun, sadece Kayseri'deki miras konularında hukuki hizmet sunmaktadır. Miras hukuku alanında sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Vasiyetname hazırlanması: Müvekkillerimize vasiyetname hazırlama sürecinde profesyonel destek sağlıyoruz. Miras bırakanın iradesine uygun ve hukuki geçerlilik taşıyan vasiyetnamelerin düzenlenmesine yardımcı oluyoruz.

 • Tapu iptal davaları: Muris muvazaasına dayanan tapu iptal davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Miras konusu taşınmazlarda meydana gelen haksızlık ve hile durumlarında hukuki mücadelede yer alıyoruz.

 • Vasiyetnamenin iptali davaları: Vasiyetnamenin geçersizliği veya haksız bir şekilde düzenlendiği durumlarda vasiyetnamenin iptali davalarında müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

 • Tenkis ve miras iade davaları: Miras paylaşımında hukuki dengeyi sağlamak amacıyla tenkis davalarında müvekkillerimize danışmanlık yapıyoruz. Ayrıca mirasın haksız bir şekilde alındığı durumlarda miras iade davalarında haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz.

 • İhtiyati tedbir kararları: Tereke ile ilgili ihtilaflı durumlarda müvekkillerimizin haklarını korumak için ihtiyati tedbir kararları alınmasına yardımcı oluyoruz.

 • Mirasçılık belgesi işlemleri: Mirasçılık belgesi alınması ve ilgili işlemlerin takibi konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz.

 • Miras paylaşımı davaları: Miras paylaşımı sürecinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz ve adil bir şekilde mirasın paylaştırılmasını sağlamak için hukuki mücadelede bulunuyoruz.

Miras hukukunda yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı bulunur. Yasal miras hakları sırayla belirlenir ve miras bırakan mirasını kimseye bırakmazsa veya miras bırakacak hiçbir kan bağı bulunan alt soyları yoksa yasal olarak miras devlete aktarılır. Kişi kendi mirasının intikal etmeyeceği yönünde bir kural koyamaz. Nafaka alacağı mirasçılara geçmez, manevi tazminat istemi ise karşı tarafça kabul edilmedikçe devredilemez. Zilyetlik ise miras bırakanın ölümüyle birlikte kendiliğinden intikal eder.

Evlilik dışı doğmuş çocuk ile evlilik içinde doğmuş çocuğun miras hakkı aynı mıdır?

Çocuk evlilik dışı doğmuş ve baba çocuğu nüfusuna almamış olsa dahi miras hakkı bakımından evlilik içerisinde doğan çocuk ile tüm hakları eşittir.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından sorumlu mudur?

Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsil olarak sorumludur. Miras bırakanın alacaklıları, mirasçılardan dilediğine giderek, borcu tamamını isteyebilecektir.

 

Mirasın reddi mümkün müdür?

Mirası kabul etmeyen mirasçının mirası reddetme hakkı vardır. Mirasın reddi beyanı, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapılır. 

Mirası reddetme süresi üç aydır. Süre, yasal mirasçılar için, ölüm ve kendi mirasçılığını öğrendiği andan itibaren başlar. Vasiyetname ile atanan mirasçının süresi ise, tasarrufun kendisine bildirilmesiyle başlar. Süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, kayıtsız şartsız mirası kabul etmiş olur.

Borca batık miras bırakanın mirasını mirasçılar reddederse ne olur?

Kanun, mirasçıların alacaklarına zarar verme kastıyla mirası reddetmesi ihtimalinde, alacaklıları korumuştur. Mal varlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

 

Süreçler

Çalışma Süreçleri

 • Tartışma
 • Araştırma
 • Sonuçlandırmak
 • Aksiyon Almak