• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Aile Hukuku

Aile hukuku, evlilik ve aile hayatı ile ilgili konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Aile hukuku kapsamında; evlenme, boşanma, nişanlanma, mal rejimi, evlat edinme, miras hukuku, velayet, nafaka, kişisel ilişki gibi konular yer almaktadır. Aile hukuku, Türk Medeni Kanunu’na dayanmaktadır.

Aile hukuku, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için önemlidir. Aile hukuku, insanların hayatlarını doğrudan etkileyen bir alandır. Boşanma davaları genel ve özel olmak üzere iki türlü açılabilir. Genel boşanma davası, evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde açılır.

Kayseri Boşanma Davası Avukatları olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır:

 Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının takibi
 Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve imzalanması
 Eşya tespiti ve ziynet alacağı davalarının açılması
 Velayet, nafaka ve kişisel ilişki davalarının yürütülmesi
 Soybağının tespiti ve evlilik dışı doğan çocuğun tanınması davalarının açılması
 Çocuk malları ve hisimlik davalarının takibi
 Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini davalarının açılması
 Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması
 Maddi ve manevi tazminat taleplerinin ileri sürülmesi
 Mal rejiminin tasfiyesi davalarının yürütülmesi


Velayet hakkı, ana ve babanın reşit olmayan veya kısıtlanmış olan çocukları üzerinde sahip oldukları bir hak ve yükümlülüktür. Velayet hakkı sahibi olan ebeveyn, çocuğun bakımı, eğitimi, korunması, temsili ve kişilik hakları ile ilgili kararlar almakla yükümlüdür. Velayet hakkı, çocuğun yüksek yararı ilkesine göre düzenlenir. Bu konuyla ilgili bir makale yazmak ister misiniz?

Velayet Hakkı ve Yükümlülükleri

Velayet hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 335-351. maddeleri arasında düzenlenen bir hukuki kurumdur. Velayet hakkı, ana ve babanın reşit olmayan veya kısıtlanmış olan çocukları üzerinde sahip oldukları bir hak ve yükümlülüktür. Velayet hakkı sahibi olan ebeveyn, çocuğun bakımı, eğitimi, korunması, temsili ve kişilik hakları ile ilgili kararlar almakla yükümlüdür. Velayet hakkı, çocuğun yüksek yararı ilkesine göre düzenlenir.

Velayet hakkının kullanılması için çocuğun da anne ve babasına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Çocuk, anne ve babasının sözünü dinlemekle, onlara saygılı davranmakla ve onların rızası olmadan evi terk etmemekle yükümlüdür1.

Velayet hakkı, evlilik birliği içinde eşit olarak ana ve babaya aittir. Evlilik birliği sona erdiğinde ise velayet hakkı taraflardan birine verilir. Velayetin kime verileceğine hakim karar verirken, çocuğun menfaatini gözetir. Hakim, çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, eğitim ihtiyacı, kişisel görüşü gibi faktörleri dikkate alır2.

Velayet hakkını elinde bulunduran ebeveynin bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

    Çocuğun bakımını sağlamak: Çocuğun beslenmesi, giyinmesi, barınması, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda gerekli tedbirleri almak.
    Çocuğun eğitimini sağlamak: Çocuğun okula gönderilmesi, ödevlerine yardımcı olunması, derslerine destek verilmesi gibi konularda gerekli desteği sağlamak.
    Çocuğun korunmasını sağlamak: Çocuğun zararlı alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulması gibi konularda gerekli önlemleri almak.
    Çocuğu temsil etmek: Çocuğun resmi işlemlerinde veya hukuki işlemlerinde onun adına hareket etmek.
    Çocuğun kişilik haklarına saygı duymak: Çocuğun fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak, ona sevgi ve saygı göstermek, onun özel hayatına müdahale etmemek.

Velayet hakkını kötüye kullanan veya yerine getirmeyen ebeveynin velayeti kaldırılabilir. Velayetin kaldırılması davası ise aile mahkemesinde açılır. Velayetin kaldırılmasının sebepleri şöyle olabilir:

    Ebeveynin deneyimsizliği veya hastalığı
    Ebeveynin çocuktan uzakta yaşaması
    Ebeveynin çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya yükümlülüklerini ihmal etmesi
    Ebeveynin çocuğa kötü muamelede bulunması veya istismar etmesi
    Ebeveynin çocuğa zararlı alışkanlıklar kazandırması veya suça sürüklemesi


Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkı kendisinde olmayan ebeveynin velayeti istediği dava çeşididir.

Velayetin değiştirilebilmesi için çocuğun yüksek yararı ilkesinin ihlal edilmiş olması şarttır. Velayet hakkı keyfi olarak değiştirilemez. Bu durum çocuğun psikolojisine zarar verir. Çocuk sürekli olarak alıştığı ortamı terk etmek zorunda kalır. Bu nedenle velayet sadece çocuğun yüksek yararı gerektirdiğinde değiştirilir.

Velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin ölümü velayet değişikliğine neden olur. Velayet sağ kalan ebeveynin olur. Velayet hakkı sadece ana veya babaya aittir. Anneanne veya babaanne çocuk üzerinde velayet hakkına sahip değildir.Velayet hakkını kötüye kullanan ebeveynin velayeti elinden alınabilir.

Velayet hakkı kendisinde olan ebeveyn çocuğun bakımını, korunmasını ağır şekilde savsaklıyorsa velayet değiştirilebilir. Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal ge

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak