Av. Gizem Gül UZUN

Kayseri'de Ceza Avukatı Uzmanlığı

Ceza davalarında sizlere adil ve etkili bir savunma sağlamak için uzmanlığımızı kullanıyoruz

BLOG
Av. Gizem Gül UZUN

Kayseri'de Güvenilir Avukatlık Bürosu

Kayseri'de faaliyet gösteren avukatlık büromuz, geniş hukuki bilgi ve deneyime sahip avukatlarımızla sizlere yardımcı olmaktan gurur duyar.

BİZE ULAŞIN

Yüksek Etik Standart

Kayseri de bulunan firmamız uluslararası standartlarda hizmet vermektedir

Danışmanlık Hizmetleri

Her türlü hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir

Uzman Avukat

Tüm alanlarda uzmanlığı ile kaliteli hizmet vermektedir

Av. Gizem Gül Uzun

Gizem Gül Uzun, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olup; İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca bilmektedir.

Üniversite öğrenimini ise Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Gizem Gül Uzun; doğruluk, müvekkil yararının gözetilmesi, müvekkile ait sırların saklanması ilkelerine bütünüyle bağlı kalarak Kayseri'de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gizem Gül Uzun'un hedefi, sorunlarına somut çözümler getirmiş sonuç odaklı çalışmaktan ve müvekkil ile her aşamada bilgilendirme amacı gütmekten oluşmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenler

Sigorta Hukuku

Sigortalı; sigorta sözleşmesine konu olan rizikonun gerçekleşmesi halinde zarara uğrayabilecek olan kişidir.

Malpraktis Hukuku

Malpraktis davaları sağlık hukukunun alt dalı olan tıp hukukunun alanına girmektedir

KVKK

Kişisel verilerin korunması, kişilerin bilgilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasının kanunlar çerçevesinde belirli esaslara bağlanmasıdır.

Spor Hukuku

Spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Spor hukuku oldukça dinamik bir yapıya sahiptir.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku bir nevi eşitler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler.

Marka Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku kendi içerisinde özel vergi hukuku ve genel vergi hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Trafik Kazası Avukatı

Bu kazalar bazen idarenin tedbirsizliğinden kaynaklanırken bazen de sürücülerin hatalı davranışlarından dolayı meydana gelmektedir.