• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Servisler

Çalışma Alanları

Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenler

Sigorta Hukuku

Sigortalı; sigorta sözleşmesine konu olan rizikonun gerçekleşmesi halinde zarara uğrayabilecek olan kişidir.

Malpraktis Hukuku

Malpraktis davaları sağlık hukukunun alt dalı olan tıp hukukunun alanına girmektedir

KVKK

Kişisel verilerin korunması, kişilerin bilgilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasının kanunlar çerçevesinde belirli esaslara bağlanmasıdır.

Spor Hukuku

Spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Spor hukuku oldukça dinamik bir yapıya sahiptir.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku bir nevi eşitler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler.

Marka Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku kendi içerisinde özel vergi hukuku ve genel vergi hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Trafik Kazası Avukatı

Bu kazalar bazen idarenin tedbirsizliğinden kaynaklanırken bazen de sürücülerin hatalı davranışlarından dolayı meydana gelmektedir.

İdare Hukuku

İdare kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Aile Hukuku

Boşanma avukatı denildiği zaman akla aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen avukat gelmektedir.

Miras Hukuku

Miras avukatı, yasal mirasçıların hepsini bularak mirasın paylaştırılmasına yardımcı olur.

İcra ve İflas Hukuku

u hukuk dalı, hem alacaklıların haklarını korumayı hem de borçlu olan kişilerin adil bir şekilde borçlarını ödemelerini sağlamayı amaçlar.

Ceza Hukuku

Haksızlık teşkil eden insan davranışlarını ele alır. Hangilerinin kabahat hangilerinin suç olduğunu belirler.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, mülkiyetin ve taşınmazların düzenlenmesi, korunması ve ilişkilerinin belirlenmesiyle ilgilenen önemli bir hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret dünyasında faaliyet gösteren şirketlerin işleyişini düzenleyen bir hukuk dalı olarak Ticaret Hukuku, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan önemli bir hukuki disiplindir.

Online Hukuki Danışmanlık

Kayseri'de hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra başka şehirde ya da başka ülkede olan kişilere de hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, ticaret şirketlerinin kurulması, gibi konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İletişim

Bizimle İletişime Geçin