• info@gizemuzunlaw.com
 • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Marka Patent Hukuku

 Kayseri marka patent avukatı Gizem Gül Uzun sadece Kayseri içindeki marka patent hukuku konularında hukuki hizmet sunmaktadır. Kayseri’de marka patent hukuku alanında verdiğimiz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir

 1. Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları
 2. Sınai haklara tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
 3. İnternet üzerinden yapılan sahte marka veya tasarımların satışının durdurulması, içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları
 4. Delil tespitleriGerçek hak sahibinin belirlenmesiHükümsüzlük davaları
 5. Kullanmama sebebiyle iptal davaları
 6. Lisans sözleşmeleri
 7. Marka, patent, tasarım, faydalı modele ilişkin devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yapılması
 8. Tecavüzün olmadığının tespitine ilişkin davalar
 9. Marka ve patent vekilliği
 10. Marka ve patent tescil işlemleri
 11. Üçüncü kişilerin marka başvurularına karşı itiraz işlemleri ve yapılan itirazlara yanıt verilmesi
 12. Marka koruma süresinin bitmesiLisans rekabet ihlallerinin takip edilmesi
 13. Fikri mülkiyet anlaşmalarının (takibat, lisans, devir, franchising, distribütörlük anlaşmaları) görüşülmesiFikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması,
 14. Fikri mülkiyet anlaşmalarının yorumlanması

 

Marka Patent Hukuku, Fikri Sınai Hukuku içinde bulunan bir hukuk dalıdır. Fikri Sınai haklar sayesinde gerçekleşen koruma, yeni bir fikrin, bunu ortaya koyan kişiye ait olduğunu garanti etmenin yanında, bunu sahiplenmeye ve de bundan ticari olarak faydalanmaya olanak tanır. Marka değeri, şirketler için itibar oluşturmaktadır, bu yüzden korunmaya gereksinim duymaktadır. Türk hukukunda markaların kurulması ve korunmasını Türk Patent Enstitüsü yapmaktadır. Uluslararası düzeyde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) görev yapmaktadır. Gizem Uzun Hukuk Bürosu ise, deneyimi ve bilgi birikimiyle marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları tescili, hak sahipliği gibi konularda uzman hizmet sunmaktadır.

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku’nun kollarından olan Sınai Mülkiyet Hukuku; markaları, patentleri, tasarımları, faydalı modelleri ve coğrafi işaretleri içermektedir. Marka Patent Hukuku, markaların tescil işlemlerinin bitirilmesi sonrasında gerçekleşen tüm süreçler bütününü kapsayan hukuk dalıdır.

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da tanımlandığı gibi; ‘’ bir işletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin diğer işletmelerin ürünlerinden veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine verilen korumanın konusunun açık ve kesin olarak belirlenmesini sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla kişi adları dahil kelimeler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve ürünlerin veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşan’’ olgulardır. Kanunda da ifade edildiği gibi markalar bazen bir kelime ya da şekilden oluşabileceği gibi notalara dönüştürülebilmesi gibi şartlarla bir ses de marka olarak korunabilmektedir.

Özellikle bir markanın tescil edilmesi sonrasında birçok kişi ileride ortaya çıkan sorunlardan dolayı bir marka avukatına başvurmaktadır. Bu alanda sahte marka imalatı, satışı vb. şekilde marka hakkına tecavüz eylemleri sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir.

Marka tecavüzü olarak adlandırılan bu eylemler bir suç olduğu gibi aynı zamanda bu kişilere karşı marka sahibinin tazminat davası açma hakkı da bulunduğundan marka sahipleri sıklıkla bir marka avukatı yardımıyla bu yola başvurmaktadır. Marka, kişilerin veya işletmelerin piyasaya sunmayı düşündüğü ürün veya hizmetlerin diğer ürün veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Marka türleri dört ana başlık altında toplanabilir; ortak marka, garanti markası, ticari marka ve hizmet markaları.

Ortak Marka: Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun ürün veya hizmetlerini diğer işletmelerin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası: Marka sahibinin denetimi altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak niteliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine ekonomik olarak bağlı olan işletmenin ürün veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Tescilli olan markanın diğer marka işaretleri ile kıyaslanması durumunda tescilli olan markanın itibarı sebebiyle haksız yarar sağlayacak nitelikte olan işaretin izinsiz kullanılmasın önleyecektir.

Neler marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir?

 1. Marka sahibinin izni olmadan markayı taklit etmek
 2. Markayı kullanmak
 3. Taklit ettiği bilindiği halde markayı kullanmaktan vazgeçmemek
 4. Taklit edilen marka ile satış yapmaya teşebbüs etmek
 5. Taklit edilen marka ile ticari alanda faaliyet göstermek
 6. Marka sahibi tarafından verilmiş haklarda değişiklik yapmak
 7. Markanın üçüncü kişiye devredilmesi Marka hakkı tecavüze maruz kalan kişinin hakları nelerdir? Marka sahibi, markasının kullanımının sonlandırılmasını talep edebilir. Marka sahibi, markasını kullanan kişiyi uyarmak hakkına sahiptir.

Marka hakkına tecavüz ile üretilen eşya ve malların tüketimden çıkarılmasını talep edebilir, üretimin sonlandırılmasını talep edebilir.

 

Süreçler

Çalışma Süreçleri

 • Tartışma
 • Araştırma
 • Sonuçlandırmak
 • Aksiyon Almak