• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları sonucunda birçok dava türü ortaya çıkmaktadır. Çünkü trafik kazaları sadece maddi sorumluluk doğurmakla kalmaz. Bazı hallerde ceza sorumluluğu da söz konusu olabilir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında hem sigorta şirketi hem de araç sahibi kusurlu sürücüden rücu davası ile zararlarını isteyebilir.

Uygulamada birçok kişinin bu noktada haklarını yeterince bilmediğini gözlemlemekteyiz. Meydana gelen kaza sonucunda kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın tazminat davası açma hakkı vardır. Trafik kazası nedir? Karayolu üzerinde seyreden bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi veya manevi zararla neticelenmiş olan olay trafik kazası olarak tanımlanır.

    Ölümlü trafik kazası
    Yaralanmalı trafik kazası
    Maddi hasarlı trafik kazası
    Trafik kazası tespit tutanağı
    Sürücü ve olayın tanıklarının beyanı
    Savcılık iddianamesi
    Araçların sigorta poliçeleri
    Araç işleteninin adı, TC kimlik numarası ve adresi
    Kazaya karışan araçların plakaları
    Sürücü ehliyet fotokopisi
    Sürücü nüfus cüzdanı fotokopisi
    Eğer var ise alkol raporu
    Karakol tutanağı

    Eğer trafik kazası ÖLÜMLÜ olarak gerçekleşmiş ise; otopsi raporu, ölen kişinin mesleği ve geliri, destekten yoksun kalan aile fertleri hakkında bilgiler, ölenin tedavi masraflarını gösteren belgeler, cenaze ve defin masraflarına ilişkin bilgiler de gereklidir. Trafik kazası sonucu iki çeşit tazminat talep edilebilmektedir. Maddi tazminat ve manevi tazminat bunlardır.

Kusurlu olan tarafın sigortasından maddi tazminat talep edilebilir. Sürücü ve araç sahibinden ise manevi tazminat talep edilebilir. Önce sigorta şirketine ilgili belgeler ile başvuru yapılır. Sigorta şirketine ödeme yapması için 15 günlük süre verilir. 15 içerisinde sigorta şirketi ödeme yapmaz ise yasal işlem başlatılır.
Trafik kazalarında tazminat hesaplanırken hangi kriterler göz önüne alınır?

    Ölen kişinin maaşı
    Ölen kişinin yaşı
    Ölen kişinin işi
    Ölen kişinin geliri
    Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler
    Meydana gelen kazadaki kusur oranları

Trafik kazası sonucunda kazaya karışmış olan araçlar eski değerlerini kaybederler. Tamir, bakım, değişim vb işlemlerden sonra araç ikinci el piyasasında eski değerinde satılmaz.
Kaza yapmış ve tamir edilmiş aracın değeri azalır. Araçta meydana gelen hasar ne kadar iyi tamir edilirse edilsin değeri yine de azalır. TRAMER KAYITLARI sebebiyle araçta değer kaybının oluşması kaçınılmazdır.
Dolayısıyla araç ne kadar iyi tamir edilmiş olursa olsun aracın ekonomik değerinde düşüş ortaya çıkar. Aracın kazaya karışmadan önceki değeriyle kaza yaptıktan sonraki değeri arasında fark oluşur. Kazaya karışan her araç hasarın izlerini taşır.

Aracınızda motor kaputu, bagaj kapağı gibi parçalar orijinali ile değiştirilse dahi aracın değerinde azalma yine de ortaya çıkar. Burada önemle belirtmek isterim; orijinali ile değiştirilse dahi değer kaybı yine de ortaya çıkar.İnsanlar, araç almak istediklerinde almak istedikleri aracın daha önce kaza yapmış olup olmadığını TRAMER KAYITLARINDAN öğrenmektedir. Tramer kaydında olumsuz bir şey görürse zaten araç kazalı diye daha düşük fiyata alınmaktadır. Küçük bir boyama işlemi bile aracın değerini düşürür. Ancak bu demek değildir ki; tramer kaydı olan her araç kötüdür. Günümüzde araç sayısının artması trafiği çok yoğunlaştırmıştır. Bu durum da doğal olarak kazaların çoğalmasına neden olmuştur.
Araç değer kaybı tazminatı nasıl alınır?

Öncelikle meydana gelen kazada kusurlu olan araç sürücüsünün zorunlu trafik sigortasına başvuru yapılmalıdır.Sigorta şirketine başvuru yapmak zorunludur!

Sigorta şirketine başvuru yapmadan diğer aşamalara geçilemez.

Üç seçenek oluşur.

Sigorta şirketi ödeme yapmayabilir. Bu durumda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılır.
Sigorta Tahkim Komisyonuna itirazlar nasıl olur?

Uyuşmazlık tutarı 5.000,00 TL’ye kadar olan kararlar KESİNDİR.

Uyuşmazlık tutarı 5.000,00 TL ve üzerinde olan başvurularda hakem kararının ilgiliye bildirimden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir. Komisyon kararlarına yapılan itirazlar iki ay içerinde karara bağlanmaktadır. Uyuşmazlık tutarı 40.000,00 TL’ye kadar olan başvurulara ilişkin yapılan itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan itiraz 5684 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önler ve kararın icrasını durdurur.

Kazaya karıştığınız araç sürücüsü ile birlikte KAZA TESPİT TUTANAĞI düzenleyin. Kazaya karıştığınız araç sürücüsü tespit tutanağı düzenlemeyi reddederse, polis çağırın ve kaza tespit tutanağı hazırlatın.

Kaza tespit tutanağı araç değer kaybı tazminatı talebinde bulunmak için gerekli olan zorunlu belgeler arasındadır. Kaza tespit tutanağı dört sayfa olmalıdır. Bunu göz önünde bulundurun!

Kaza tespit tutanağını kazanın olduğu yerdeki karakoldan alabilirsiniz. Eğer kazanın olduğu yerdeki karakolda yoksa savcılık dosyasından

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak