• info@gizemuzunlaw.com
  • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, haksızlık teşkil eden insan davranışlarını ele alarak hangilerinin kabahat, hangilerinin suç olduğunu belirleyen ve bu eylemlere uygulanacak cezaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, suç ve ceza kavramlarına odaklanırken, avukatların ceza davalarında önemli bir rolü vardır.

Ceza yargılamalarında, mahkumiyet kararı verilebilir ve bu kararın sonuçları ciddi olabilir. Bu nedenle, davanın profesyonel bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle ceza davalarında avukatların büyük etkisi bulunmaktadır. Bir avukat, müvekkilinin haklarını savunmak için gerekli hukuki süreci yönetir, delilleri toplar, savunma stratejisi oluşturur ve mahkemede müvekkilini temsil eder.

Avukatın rolü, müvekkilin mahkumiyet durumunda dahi daha hafif bir ceza almasını sağlamak için önemlidir. Ceza hukuku davalarında, bir kişinin mahkumiyeti halinde özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu olduğu için, her geçen günün önemi büyüktür. Avukat, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde korumak ve adil bir yargılama süreci sağlamak için çalışır.

Ceza hukuku bölümleri nelerdir?

Ceza hukuku kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar; 

  • *Ceza genel hukuku,
  • *Ceza özel hukuku,
  • *İnfaz hukuku,
  • *Ceza muhakemesi hukuku

Ceza davası, müştekinin suç duyurusunda bulunmasıyla başlar ve şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılır. Savcılık, kamu davasının açılmasına ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Eğer kamu davası açılacaksa, iddianame kabul edilir ve kovuşturma aşaması başlar.

Ceza davaları, farklı mahkemelerde görülebilir. Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ceza davalarına bakarlar. Bu mahkemeler, suçun ciddiyetine ve suçu işleyen kişinin yaşı veya suçun mahiyetine göre ayrılır.

Ceza davaları, suçun işlendiğine dair yeterli delillerin bulunması durumunda açılan kamu davalarıdır. Bu davalar, hukuki sürecin adaletli bir şekilde işlemesi ve suçluların cezalandırılması amacıyla yürütülür.

Asliye Ceza Mahkemesi, hafif cezaları kapsayan suçlara bakmakla görevlidir. On yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere odaklanır. Mahkemede tek hakim bulunur ve savcı duruşmalarda yer almaz.

Ağır Ceza Mahkemesi ise suçun cezasının on yıldan fazla olduğu durumlarda görev yapar. Tüm ağır suçlara ve asliye ceza mahkemesinin yetkisine girmeyen suçlara bakar. Ağır ceza mahkemesi üç hakimden oluşur: bir başkan ve iki üye. Duruşmalarda kamu adına savcı da hazır bulunur.

Çocuk Mahkemesi, on sekiz yaşından küçük çocukların işlediği suçlarla ilgilenir. Bu mahkeme, çocuklara suça sürüklenen çocuk olarak hitap eder. Tek hakimli bir mahkemedir ve savcı duruşmalarda bulunmaz.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ise on sekiz yaşından küçük kişilerin ağır suçlarla suçlandığı durumlarda görev yapar. Başkan ve iki üyeden oluşur. Savcı da duruşmalarda hazır bulunur.

Bu mahkemeler, suçun niteliği, cezanın ağırlığı ve yaş faktörü gibi unsurlara göre görev dağılımı yaparlar ve hukuki sürecin adaletli bir şekilde işlemesini sağlarlar.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, fikri mülkiyet suçlarının yargılandığı mahkemedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçlar bu mahkemede ele alınır. Mahkeme tek hakimden oluşur ve savcı duruşmalarda yer almaz.

Ceza davasının ilk duruşmasında, iddianame sanığa okunur ve savunması alınır. Sanığın iddianameye karşı savunmasını yapması istenir. Ardından, müştekinin davaya katılma talebi sorulur. Eğer suç şikayete tabi bir suç ise ve müşteki davaya katılmak istemiyorsa, mahkeme kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir.

Ancak şikayete tabi olmayan suçlarda müşteki şikayetten vazgeçse dahi yargılama devam eder. Mahkeme, şikayetten vazgeçilmesi durumunda bile davanın devam etmesine karar verebilir. Örneğin, eşe karşı işlenen bir yaralama suçunda şikayette bulunan eş, şikayetten vazgeçse bile dava devam eder.

Ceza davasında, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı gerektiğinde taraflara sorular yöneltebilir. Tarafların avukatları da soru sorma hakkına sahiptir. Tarafların ifadeleri alındıktan sonra deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve gerekli araştırmalar yapılır.

Sanık, ceza davasının her aşamasında delillerini sunarak savunmasını yapabilir. Savunma yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Sanık, olayın nasıl meydana geldiğini ve delillerini mahkemede anlatır. Şikayetçi olan katılan da ifadelerini sunabilir. Ayrıca, konuyla ilgili tanıklar da mahkemede dinlenir. Tüm beyanlar duruşma tutanağına kaydedilir.

 

Sanığın ilk savunması, mahkeme huzurunda gerçekleştirilir ve sanık duruşmaya katılmak zorundadır. Eğer sanık duruşmaya gelmezse, zorla getirilme kararı verilebilir.

Şüpheli ya da şüpheliler, kolluk görevlisi veya Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrılır. İfadeler alınan kişiler arasında şüpheliler, müşteki, suçtan zarar gören ve tanıklar yer alır.

Dava açılması için ifadenin alınmasından sonra belirli bir süre bulunmaz. İfadenin ardından Cumhuriyet Savcısı, toplanan delilleri değerlendirir ve iddianameyi hazırlar. Ardından iddianame mahkemeye sunulur.

İddianamenin incelenme süresi, mahkemeye sunulduktan sonra 15 gündür. Mahkeme iddianameyi inceledikten sonra kabul ederse, duruşma günü belirlenir ve taraflara duruşma davetiyesi gönderilir. Duruşma, ceza davasının önemli bir aşamasıdır. Taraflar davet edilir ve duruşma gününde beyanları alınır. Duruşma aşamasında, yargılama sürecinde önemli kararlar da verilir.

Bu şekilde, sanığın ilk savunması, iddianamenin incelenmesi süresi ve duruşma aşaması hakkında kısa ve farklı bir açıklama yapılmıştır.

Suç, toplum düzeninin sağlanması ve korunması amacıyla kanunlarla belirlenen ve hak ihlali veya haksız eyleme yol açan davranışlardır.

Ceza ise kanunda suç olarak tanımlanan eylemlere karşı uygulanan yaptırımlardır.

Ceza hukuku, suç işlenme oranının artmasıyla giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu durumda, ceza avukatlarının rolü daha da önem kazanmıştır. Hukuk büromuz, Kayseri'de faaliyet göstererek ceza hukuku konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır. Müşteki ve sanık tarafında müvekkillerimizi en iyi şekilde savunmayı hedeflemekteyiz.

Sanık avukatı, suç şüphesi altında olan ve mahkemeye sevk edilen kişinin avukatıdır. Sanık, ceza davası açılan ve mahkeme kararı kesinleşene kadar suç şüphesi altında olan kişidir. Soruşturma aşamasında "şüpheli" olarak adlandırılırken, kovuşturma aşamasında ise "sanık" olarak nitelendirilir.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

  • Tartışma
  • Araştırma
  • Sonuçlandırmak
  • Aksiyon Almak